ข้อมูลพื้นฐาน
» ประวัติโรงเรียน
» ปรัชญา/คติพจน์
» ตราสัญลักษณ์โรงเรียน
» สีและต้นไม้ประจำโรงเรียน
» คำขวัญประจำโรงเรียน
» วิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าหมาย
» ที่ตั้ง/แผนที่โรงเรียน
ฝ่ายบริหาร
» ทำเนียบผู้บริหาร
» คณะกรรมการสถานศึกษา
» ผู้บริหาร
» คณะกรรมการฝ่ายปกครอง
กลุ่มงาน
» กลุ่มบริหารวิชาการ
» กลุ่มบริหารงบประมาณ
» กลุ่มบริหารบุคคล
» กลุ่มบริหารทั่วไป
คณะครู
» ครูระดับชั้นอนุบาล
» ครูระดับชั้นประถม
นักเรียน
» นักเรียนระดับชั้นอนุบาล
» นักเรียนระดับชั้นประถม
» นักเรียนระดับชั้นมัธยม
ข่าวประชาสัมพันธ์
» ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
ภาพกิจกรรม
» กิจกรรมของโรงเรียน
ดาวน์โหลดเอกสาร
» ดาวน์โหลดเอกสารต่าง ๆ
เว็บไซต์คาทอลิก
» บทภาวนาของคริสตชน
» คำสอนคาทอลิก
» คาทอลิก
» อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
Facebook
» Link Facebook
ผู้ดูแลระบบ
» เข้าสู่ระบบ (เฉพาะเจ้าหน้าที่)
 ข่าวประชาสัมพันธ์
**ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของโรงเรียนเซนต์แมรี อยุธยา**
----------------------------------------------------------------------------------------------
** ร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณี ลอยกระทง โรงเรียนเซนต์แมรี **
----------------------------------------------------------------------------------------------
** รางวัลเหรียญเงินอันดับที่ ๔ รายการแข่งขันวาดภาพระบายสี งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๗๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ **
----------------------------------------------------------------------------------------------
** งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๗๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ **
----------------------------------------------------------------------------------------------
** รางวัลผู้มีผลงานยอดเยี่ยม ระดับภาค **
----------------------------------------------------------------------------------------------
**
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.๑-ม.๓
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๗๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖
**
----------------------------------------------------------------------------------------------
** พิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว **
----------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------
** ขออนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพกฐินทุกท่าน ที่ได้ร่วมบุญเป็นเจ้าภาพบุญกฐินถวาย ณ วัดสามเรือน **
----------------------------------------------------------------------------------------------
** สืบสานวัฒนธรรมการละเล่นพื้นบ้านไทย **
----------------------------------------------------------------------------------------------
** กิจกรรมวันฮาโลวีนขอชวนทุกคนแต่งกายผีกัน **
----------------------------------------------------------------------------------------------
** กิจกรรมโรงเรียนเซนต์แมรี อยุธยา**
----------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------
** การแข่งขันวาดภาพระบายสี **
----------------------------------------------------------------------------------------------
** กิจกรรมโรงเรียนเซนต์แมรี อยุธยา**
----------------------------------------------------------------------------------------------
** ทัศนศึกษา ระดับชั้นอนุบาล ๑ ศรีอยุธยา ไลอ้อน ปาร์ค **
----------------------------------------------------------------------------------------------
** ทัศนศึกษา ระดับชั้นอนุบาล ๑ ตุ๊กตาชาววัง **
----------------------------------------------------------------------------------------------
** ทัศนศึกษา ระดับชั้นอนุบาล ๑ บ้านของพ่อ**
----------------------------------------------------------------------------------------------
** ทัศนศึกษา ระดับชั้นอนุบาล ๑ พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ**
----------------------------------------------------------------------------------------------
** ผลการเเข่งขันฟุตบอล **
----------------------------------------------------------------------------------------------
** กิจกรรมมอบเสื้อให้แก่สภานักเรียน **
----------------------------------------------------------------------------------------------
** กิจกรรมมอบความสุขสู่แม่ **
----------------------------------------------------------------------------------------------
** ขอแสดงความยินดีกับคุณครูทุกท่านที่ได้รับรางวัลแม่ตัวอย่างดีเด่น ของสมาคมคนของแผ่นดิน ร่วมกับ กลุ่มวิทยาลัยในเครือไทย-เทค **
----------------------------------------------------------------------------------------------
**ขอแสดงความยินดีกับคุณครูสุนิสา รอดแก้ว ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ การคัดเลือกแนวทางการจัดการศึกษาเด็กปฐมวัยที่เป็นเลิศ(Best Practices)ด้านการจัดประสบการณ์การจัดการศึกษาปฐมวัย โดยนายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่3สิงหาคม2566 ณ ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา **
----------------------------------------------------------------------------------------------
** ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ **
----------------------------------------------------------------------------------------------
** ถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ **
>> คลิกอัลบั้ม <<
----------------------------------------------------------------------------------------------
** รายงานผลการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ **
----------------------------------------------------------------------------------------------
** เซนต์แมรีเรียนรู้ภาษาผ่านเพลงและกิจกรรม **
----------------------------------------------------------------------------------------------
วันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2566
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเซนต์แมรี ร่วมเดินรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับโทษของยาเสพติด ในหมู่บ้านสินทิวาธานี
----------------------------------------------------------------------------------------------
** รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา **
----------------------------------------------------------------------------------------------
** ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้น ป.6 ปีการศึกษา 2565 ที่ทำคะแนน O-NET ได้ 100 คะแนนเต็ม ในรายวิชา คณิตศาสตร์ **
----------------------------------------------------------------------------------------------
** ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้น ป.6 ปีการศึกษา 2565 ที่ทำคะแนน O-NET ได้สูงสุดในรายวิชาภาษาอังกฤษ **
----------------------------------------------------------------------------------------------
** รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา **
----------------------------------------------------------------------------------------------
** ประกาศค่าเป้าหมายปี 2565 **
----------------------------------------------------------------------------------------------
** สอบเลื่อนสายเทควันโด **
----------------------------------------------------------------------------------------------
** กิจกรรมโรงเรียนเซนต์แมรี อยุธยา **
----------------------------------------------------------------------------------------------
** กิจกรรมเวทีคนเก่ง ครั้งที่ ๒ **
----------------------------------------------------------------------------------------------

** การแข่งขันทักษะวิชาการและประกวดสิ่งประดิษฐ์

นักเรียนโรงเรียนเอกชน ครั้งที่ ๗ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ **

->> ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ครู ที่ได้รับรางวัล ในการแข่งขันทักษะวิชาการและประกวดสิ่งประดิษฐ์ นักเรียนโรงเรียนเอกชน ครั้งที่ ๗ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
->> ผู้ปกครองสามารถดาวน์โหลด เกียรติบัตร ได้ที่นี้ (hand pointing right) https://www.rbss.ac.th/.../%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0...
** และจะมีพิธีมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียน ในวันวิชาการของโรงเรียนต่อไป **
----------------------------------------------------------------------------------------------
** บุคคลากรดีเด่น **
----------------------------------------------------------------------------------------------
** กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ **
----------------------------------------------------------------------------------------------
** จุดประสงค์ออกข้อสอบร่วม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 **
** ประกอบด้วย 5 รายวิชาหลัก **
-> วิชาภาษาไทย
จุดประสงค์ออกข้อสอบร่วม 2/65 ระดับประถมศึกษา 1-6 https://drive.google.com/.../1xWEqv.../view
จุดประสงค์ออกข้อสอบร่วม 2/65 ระดับมัธยมศึกษา 1-3 https://drive.google.com/.../1RdA6jbIzo.../view
จุดประสงค์ออกข้อสอบร่วม 2/65 ระดับประถมศึกษา 1-6 https://drive.google.com/.../1Z6gO8XCXuCeJ9ixcNqrASo.../view
จุดประสงค์ออกข้อสอบร่วม 2/65 ระดับมัธยมศึกษา 1-3 https://drive.google.com/.../1pxQWn5JFktVY8HXYNIj60w.../view
-> วิชาวิทยาศาสตร์
จุดประสงค์ออกข้อสอบร่วม 2/65 ระดับประถมศึกษา 1-6 https://drive.google.com/.../1_sC6rDgF-W8b1FE.../view
จุดประสงค์ออกข้อสอบร่วม 2/65 ระดับมัธยมศึกษา 1-3 https://drive.google.com/.../1Yc.../view
-> วิชาสังคมศึกษาฯ
จุดประสงค์ออกข้อสอบร่วม 2/65 ระดับประถมศึกษา 1-6 https://drive.google.com/.../1eXI7QQbdsoenBRsoXE7PFX.../view
จุดประสงค์ออกข้อสอบร่วม 2/65 ระดับมัธยมศึกษา 1-3 https://drive.google.com/.../1oiqWC7gsrE9kgKVCBkfCYV.../view
-> วิชาภาษาอังกฤษ
จุดประสงค์ออกข้อสอบร่วม 2/65 ระดับประถมศึกษา 1-6 https://drive.google.com/.../1V2cYHnY9xYHWkJtnHiLLyJ.../view
จุดประสงค์ออกข้อสอบร่วม 2/65 ระดับมัธยมศึกษา 1-3 https://drive.google.com/.../1DDhWXJu2lQOww_qpiI8pY.../view
----------------------------------------------------------------------------------------------
** อนุโมทนาบุญแด่ คณะครู บุคลากร ผู้ปกครอง และนักเรียนโรงเรียนเซนต์แมรี ที่ร่วมเป็นรองประธานงานทอดกฐินสามัคคี ปี ๒๕๖๕ ที่วัดสามเรือน ทุกๆ คนคะ **
----------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------
** ค่าเป้าหมาย ระดับปฐมวัยปีการศึกษา ๒๕๖๔ **
----------------------------------------------------------------------------------------------
** รายชื่อเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑/๒ **
** คลิกเลื่อนเเท็บด้านข้างเพื่อดูรายชื่อหน้าถัดไป **
----------------------------------------------------------------------------------------------

**ทางโรงเรียนเซนต์แมรี ขอขอบพระคุณเทศบาลตำบลสามเรือน

และสาธารณะสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ที่เข้ามาดำเนินการฉีดพ่นฆ่าเชื้อให้กับโรงเรียน**

----------------------------------------------------------------------------------------------
**นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ ได้เข้ารับการฉีดวัคซีน Pfizer เข็มที่ ๒ ณ หอประชุมโรงพยาบาลบางปะอิน**
----------------------------------------------------------------------------------------------
**โรงเรียนเซนต์แมรี จับมือ คลินนิกชุมชนสามเรือน ซ้อมแผนเผชิญเหตุ ตรวจATK**
----------------------------------------------------------------------------------------------
**นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ เข้ารับการฉีดวัคซีนเข็มที่ ๑ ณ หอประชุม โรงพยาบาลบางปะอิน**
----------------------------------------------------------------------------------------------
**คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากร โรงเรียนเซนต์แมรีเข้าช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยในเขต อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา**
----------------------------------------------------------------------------------------------

**โรงเรียนเซนต์แมรีร่วมกับชุมชนสินทิวาธานี ปันน้ำใจช่วยน้ำท่วม

ชุมชนวัดคริสตประจักษ์ เกาะใหญ่ อำเภอบางไทร**

----------------------------------------------------------------------------------------------

**นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ ๑-๓ รับการฉีดวัคซีนเข็มที่ ๑

ณ หอประชุมโรงพยาบาลบางปะอิน**

----------------------------------------------------------------------------------------------
** ประกาศผลการประกวดแข่งขันกิจกรรมวาดภาพ สัปดาห์วิทยาศาสตร์ **
----------------------------------------------------------------------------------------------
**รายงานการประเมินคุณภาพภายนอก โรงเรียนเซนต์แมรี อยุธยา**
----------------------------------------------------------------------------------------------

** ประกาศโรงเรียนเซนต์แมรี อยุธยา **

การกำหนดมาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมายความสำเร็จของโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

(ประกาศ!! ให้ประชาขนสวมใส่หน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้าทุกครั้ง ก่อนออกจากเคหสถาน และทุกครั้งที่อยู่นอกเคหสถาน หรือเมื่อไปในสถานที่ที่มีคนจำนวนมาก) **
----------------------------------------------------------------------------------------------
** โรงเรียนเซนต์แมรี VDO มาตรการป้องกันความปลอดภัยจากโควิด ๑๙ **
----------------------------------------------------------------------------------------------

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ยังคงคำสั่งจังหวัดที่ ๑๔๙๖/๒๕๖๓ ดังนี้

๑. ให้ประชาขนสวมใส่หน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้าทุกครั้ง ก่อนออกจากเคหสถาน และทุกครั้งที่อยู่นอกเคหสถาน หรือเมื่อไปในสถานที่ที่มีคนจำนวนมาก
๒. ผู้อยู่ในเคหสถาน/ร้านค้า/สถานที่ ที่ต้องติดต่อกับผู้คนอื่น ต้องสวมใส่หน้ากากทุกครั้ง
ตามคำสั่งจังหวัดที่ ๑๔๙๖/๒๕๖๓ มีผลตั้งแต่ ๕ พ.ค. ๒๕๖๓ และยังมีผลบังคับใช้อยู่ในปัจจุบันค่ะ

----------------------------------------------------------------------------------------------
** ชำระค่าเทอมและค่าหนังสือผ่านบัญชีธนาคารกรุงเทพ **
----------------------------------------------------------------------------------------------
** ปัจฉิมนิเทศ บายศรีสู่ขวัญ พร้อมเผชิญโลกกว้าง **
----------------------------------------------------------------------------------------------
** กิจกรรมเข้าค่าระดับชั้น ป.1-ป.3 **
----------------------------------------------------------------------------------------------
** ตรวจสุขภาพของนักเรียนโรงเรียนเซนต์แมรี อยุธยา ประจำปี ๒๕๖๔ **
----------------------------------------------------------------------------------------------
** ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันทักษะวิชาการเอกชน จ.พระนครศรีอยุธยา ๘ กลุ่มสาระ กับ ๑ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน **
----------------------------------------------------------------------------------------------

สะอาด ปลอดภัย ป้องกันโรค COVID-19

----------------------------------------------------------------------------------------------

** วันคล้ายวันพระราชสมภพ **

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร

วันพ่อแห่งชาติ และวันชาติ

----------------------------------------------------------------------------------------------
** Ayutthaya Labour NEWS EP7 พิธีมอบรางวัล Ayutthaya Labour Award 2020 โดยสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา **
----------------------------------------------------------------------------------------------
** อบรมหลักสูตรและแนวทางการจัดการการเรียนรู้ (วิทยาการคำนวณ) **
----------------------------------------------------------------------------------------------
** เข้ารับการตรวจสถานศึกษาปลอดภัย **
>> รูปภาพทั้งหมด <<
----------------------------------------------------------------------------------------------
** สำนักงานศึกษาธิการมาตรวจเตรียมพร้อมเปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ โรงเรียนเซนต์แมรี อยุธยา **
>> รูปภาพทั้งหมด <<
----------------------------------------------------------------------------------------------
รายงานการประเมินคุณภาพนอกรอบสี่ (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๓)
>> คลิกที่ภาพ <<
----------------------------------------------------------------------------------------------

** ค่านิยม ๑๒ ประการ ของ คสช.**

----------------------------------------------------------------------------------------------
     ❖ ขอเชิญชวนร่วมงานเดิน-วิ่งการกุศลรวมพลคนรักครูพระนครศรีอยุธยา ๒๐๒๐
    ❖ ทอดกฐินสามัคคี ณ วัดสามเรือน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา
      ❖ ผลสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
    ❖ เเจ้งกำหนดการปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒
      ❖ เปิดรับสมัครนักเรียนโรงเรียนเซนต์แมรี ปีการศึกษา ๒/๒๕๖๒
      ❖ ร่วมบริจาคสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
----------------------------------------------------------------------------------------------
 กิจกรรมของโรงเรียน
     กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
----------------------------------------------------------------------------------------------
     กิจกรรมเข้าคายณ ค่ายบ้านกลางเขาแคมป์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
----------------------------------------------------------------------------------------------
     กิจกรรม Merry x' mas
----------------------------------------------------------------------------------------------
     กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๓
----------------------------------------------------------------------------------------------
     กิจกรรมชื่นชมงานศิลป์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๓
----------------------------------------------------------------------------------------------
     กิจกรรม Merry x' mas & HNY
----------------------------------------------------------------------------------------------
ถวายราชสดุดีเนื่องในวโรกาส
วันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
----------------------------------------------------------------------------------------------
     กิจกรรมแมรีเกมส์ ๒๐๑๙ มหกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน
----------------------------------------------------------------------------------------------
** กิจกรรมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖**
----------------------------------------------------------------------------------------------
** Memory P.6 St.mary **
----------------------------------------------------------------------------------------------
** นักเรียนจากชมรมนาฏศิลป์ ร่วมแสดงงานวันลอยกระทง ปี ๒๐๒๐ **
----------------------------------------------------------------------------------------------
** กิจกรรมโรงเรียนศาสนสัมพันธ์ศาสนาคริสต์ ปี ๒๕๖๒ **
 
    ❖ กิจกรรมโรงเรียนศาสนสัมพันธ์ ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓
    ❖ กิจกรรมโรงเรียนศาสนสัมพันธ์ ระดับชั้น ป.๔ - ป.๖
    ❖ กิจกรรมโรงเรียนศาสนสัมพันธ์ ระดับชั้น ป.๑ - ป.๓
    ❖ กิจกรรมโรงเรียนศาสนสัมพันธ์ ระดับชั้นอนุบาล ๒ - อนุบาล ๓
    ❖ คณะครูและบุคลากรเข้ารับการอบรมการดับเพลิงเบื้องต้น
    ❖ กิจกรรมประกวดแฟนซี ผีสุดหลอน ชิงรางวัล
    ❖ กิจกรรมทัศนศึกษา ณ พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานคร
     ❖ กิจกรรมวันพระประจำโรงเรียน (ใส่บาตรเพื่อผู้ประสบภัยน้ำท่วม)
     ❖ กิจกรรมการแข่งขันศิลปะหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๙
----------------------------------------------------------------------------------------------
การประเมินคุณภาพการศึกษา ปี ๒๕๖๒

** สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ. ครั้งที่ ๔) **

----------------------------------------------------------------------------------------------
 ข้อมูลเอกสารต่างๆ ของโรงเรียนเซนต์เเมรี

** สำหรับเจ้าหน้าที่ดาวน์โหลดข้อมูลเอกสารต้องเข้าสู่ระบบ **

                             
ลำดับที่
วันที่ : เวลา
ชื่อเอกสาร
41
2019-10-03 22:27:32
รายงานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (๒๕๕๙-๒๕๖๓) ฉบับที่ ๑
42
2019-09-23 23:46:09
รายงานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (๒๕๕๙-๒๕๖๓)
แสดงรายการทั้งหมด 42 รายการ : 21 หน้า : << ย้อนกลับ [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ] 21
----------------------------------------------------------------------------------------------
ผู้บริหาร
 
นายคมกฤต ชาญเชาว์วงศ์
ผู้จัดการ
 
นางอัชรี ชาญเชาว์
ผู้อำนวยการ
 
นายสมควร ห่อทอง
ปฏิทิน
ข่าวสารของโรงเรียน
สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ขณะนี้
39
เมื่อวานนี้
60
เดือนนี้
266
เดือนที่แล้ว
1,629
ปีนี้
17,664