banner1 banner2 banner3 banner4 banner5 banner6 banner7 banner8 banner9 banner10 banner11 banner12

กิจกรรมในรั้วเซนต์แมรี

วันแม่แห่งชาติ

วันแม่แห่งชาติ

Read more: วันแม่แห่งชาติ

รายการท้าชนก้นครัว

ประมวลภาพรายการท้าชนก้นครัว

Read more: รายการท้าชนก้นครัว

รับรางวัลศิลปหัตถกรรม

ประมวลภาพรับรางวัลศิลปหัตถกรรม

Read more: รับรางวัลศิลปหัตถกรรม

ค่ายภาษาอังกฤษ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ได้จัดกิจกรรมค่ายภาษาหรรษา (English Day Camp) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการ สื่อสาร และนำไปใช้ในชีวิตประจำวันเพิ่มขึ้น อีกทั้งให้เกิดความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษและกล้าแสดงออกโดยผ่านกระบวนการ ฟัง พูด อ่าน เขียน ทำให้นักเรียนเกิดความสนุกสนาน มีเจตคติที่ดี และมีแรงจูงใจที่มากขึ้นต่อการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

Read more: ค่ายภาษาอังกฤษ

กิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่

ทางโรงเรียนเซนต์แมรี จัดหนังสือประเภทต่างๆใส่กระเช้าให้นักเรียนไปจัดวางตามจุดต่างๆของโรงเรียน เช่น ศาลา โถงอาคารเรียน และที่พักผู้ปกครอง เป็นต้น เพื่อครู นักเรียน ผู้ปกครองได้อ่าน โดยจัดเปลี่ยนหนังสือใหม่ทุกสัปดาห์

Read more: กิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่

กิจกรรมหน้าเสาธง

ทุกๆเช้า นักเรียนโรงเรียนเซนต์แมรี จะเตรียมความพร้อมในการเคารพธงชาติ สวดมนต์ และในวันนี้หลังจากสวดมนต์เสร็จแล้ว นักเรียนทุกๆ คนได้มีโอกาสนั่งสมาธิ เพื่อจะได้มีความพร้อมในการเรียนหนังสือ และออกกำลังกายพร้อมกัน โดยการเต้นประกอบเพลง หลังจากนั้นจึงขึ้นห้องเรียน

Read more: กิจกรรมหน้าเสาธง

วรสารเซนต์แมรีสัมพันธ์

แหล่งการเรียนรู้นอกโรงเรียน

VDO แนะนำโรงเรียน

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

รับสมัครนักเรียนใหม่

  • ระเบียบการ

ปฏิทินการศึกษา

  • ปฏิทินประจำปีการศึกษา

ประมวลภาพกิจกรรม

  • ประมวลภาพกิจกรรม ปี 2557
  • ประมวลภาพกิจกรรม ปี 2558

เว็บไซต์คาทอลิกที่น่าสนใจ

สถิติผู้เยี่ยมชม

0014096
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
79
401
1060
11924
480
3817
14096