20150626_091049 banner3 banner5 banner4 banner12 banner6

กิจกรรมและประชาสัมพันธ์

๑.      ครูที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ดิเรกคุณาภรณ์  

 

ที่

ชื่อ-สกุล

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับพระราชทาน

ชั้นเริ่มต้น(บ.ภ.)

ชั้นสูงสุด(จ.ภ.)

๑.

นางสาวประภารัตน์

วนิชชาการ

P

 

๒.

นางเสาวลักษณ์

รัตนานิพนธ์

P

P

๓.

นางสาวชุติวรรณ

แจ่มใจหาญ

P

 

 

๒.   ครูที่ได้รับคัดเลือกให้รับรางวัลหนึ่งแสนครูดี  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๕๕-๒๕๕๗

ลำดับที่

ชื่อ-นามสกุล

หมายเหตุ

นางจันทร์วิมมล     นัยพันธ์

 

นางชุติวรรณ          แจ่มใจหาญ

 

นายศิริพงษ์            ตรัสศรี

order super cialis

 

นางพิราวรรณ       จันทร์ประเสริฐ

 

นางศุภณัฐ             ล่ำแรง

 

นางประภารัตน์     วนิชชาการ

 

นางอรไท              ดอกไม้แก้ว

 

นางเสาวลักษณ์      รัตนานิพนธ์

 

 

ผลงานครู

 

 

 

วรสารเซนต์แมรีสัมพันธ์

แหล่งการเรียนรู้นอกโรงเรียน

 

VDO แนะนำโรงเรียน

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

เว็บไซต์คาทอลิกที่น่าสนใจ

สถิติผู้เยี่ยมชม

0211365
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
328
518
2799
205318
15013
11153
211365