586

กิจกรรมและประชาสัมพันธ์

พระเจ้าวรวงค์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปทรงเททองหล่อพระพุทธรูป และองค์จตุคามรามเทพ ณ มณฑลพิธีวัดพุทไธศวรรย์ ต.สำเภาล่ม อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา วัุนเสาร์ที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2549

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จทรงพระสุหร่ายองค์พระประทาน ณ วัดโตนดเตี้ย อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา  วันพฤหัสบดีที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2551

 

รางวัลเชิดชูเกียรติ 

 

generic cialis viagra packs

 

 

วรสารเซนต์แมรีสัมพันธ์

แหล่งการเรียนรู้นอกโรงเรียน

 

 

 

 

 

VDO แนะนำโรงเรียน

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

เว็บไซต์คาทอลิกที่น่าสนใจ

ภูมิทัศน์ของโรงเรียน