ข้อมูลพื้นฐาน
» ประวัติโรงเรียน
» ปรัชญา/คติพจน์
» ตราสัญลักษณ์โรงเรียน
» สีและต้นไม้ประจำโรงเรียน
» คำขวัญประจำโรงเรียน
» วิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าหมาย
» ที่ตั้ง/แผนที่โรงเรียน
ฝ่ายบริหาร
» ทำเนียบผู้บริหาร
» คณะกรรมการสถานศึกษา
» ผู้บริหาร
» คณะกรรมการฝ่ายปกครอง
กลุ่มงาน
» กลุ่มบริหารวิชาการ
» กลุ่มบริหารงบประมาณ
» กลุ่มบริหารบุคคล
» กลุ่มบริหารทั่วไป
คณะครู
» ครูระดับชั้นอนุบาล
» ครูระดับชั้นประถม
นักเรียน
» นักเรียนระดับชั้นอนุบาล
» นักเรียนระดับชั้นประถม
» นักเรียนระดับชั้นมัธยม
ข่าวประชาสัมพันธ์
» ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
ภาพกิจกรรม
» กิจกรรมของโรงเรียน
ดาวน์โหลดเอกสาร
» ดาวน์โหลดเอกสารต่าง ๆ
เว็บไซต์คาทอลิก
» บทภาวนาของคริสตชน
» คำสอนคาทอลิก
» คาทอลิก
» อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
Facebook
» Link Facebook
ผู้ดูแลระบบ
» เข้าสู่ระบบ (เฉพาะเจ้าหน้าที่)
 ข้อมูลพื้นฐาน >> ตราสัญลักษณ์โรงเรียน
 

....................โรงเรียนเซนต์แมรี.......... .หมายถึง..........พระคริสต์ที่บริสุทธิ์
....................มงกุฎ..........................หมายถึง..........ความสูงสุดของสิ่งที่ยิ่งใหญ่
....................หัวใจ.......................... หมายถึง......... หัวใจของพระคริสต์ที่บริสุทธิ์
....................ไม้กางเขน.................... หมายถึง..........หลักธรรมของคริสตศาสนา
....................พระบุตร....................... หมายถึง..........ตัวแทนที่ได้รับการสั่งสอน
....................สีน้ำเงิน........................หมายถึง......... การรวมพลังกันเป็นปึกแผ่น
....................อักษรย่อว่า ซ.ม.ร.

----------------------------------------------------------------------------------------------
ผู้บริหาร
 
นายคมกฤต ชาญเชาว์วงศ์
ผู้จัดการ
 
นางอัชรี ชาญเชาว์
ผู้อำนวยการ
 
นายสมควร ห่อทอง
สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ขณะนี้
32
เมื่อวานนี้
60
เดือนนี้
266
เดือนที่แล้ว
1,629
ปีนี้
17,664